Mở Rương

Giới thiệu

  • Khi đăng nhập vào game, sẽ được tặng ngay 1  Rương Thường miễn phí. Sau đó cứ cách 2 giờ lại được tặng thêm 1 Rương Thường.
  • Quay 10 Rương Thường sẽ tốn Vàng.
  • Khi mở Rương Thường các bạn sẽ có cơ hội nhận được nhân vật phẩm chất D, C hoặc B.
  • Đây là tính năng mặc định, bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào.

Chọn rương thường hoặc rương vàng để quay

Quay Rương:

  • Rương Thường:
    Quay Rương Thường sẽ có cơ hội nhận được nhân vật phẩm chất D hoặc C, có thể chọn quay 1 lần hoặc 10 lần. Quay Rương Thường sẽ tốn Vàng.

Loại phẩm chất nhân vật có trong Rương Thường

  • Rương Vàng:
    Quay Rương Thường sẽ có cơ hội nhận được nhân vật phẩm chất C, B hoặc A, có thể chọn quay 1 lần hoặc 10 lần. Quay Rương Vàng sẽ tốn G.

Loại phẩm chất nhân vật có trong Rương Vàng