Nâng cấp nhân vật

Nâng cấp nhân vật

Nhân vật trong Cờ Tỷ Phú có thể nâng cấp để tăng sao (mỗi phẩm chất có 5 sao). Số sao càng cao thì kỹ năng của nhân vật tăng càng nhiều.

Khi nâng cấp sẽ tiêu hao vàng và các thẻ bài nhân vật khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia thi đấu để tăng kinh nghiệm cho nhân vật

Có 2 cách để tăng điểm kinh nghiệm nâng cấp thẻ:

  • Chơi thắng ván đấu bất kể bàn cược bao nhiêu cũng tăng điểm kinh nghiệm thẻ

Chọn thi đấu để tăng điểm kinh nghiệm

  • Nâng cấp thẻ bằng thẻ nhân vật dư thừa trong túi đồ

VD: Nhân vật Vua Bom Lục 1 sao có kỹ năng 30% miễn phí thuế. Khi tăng lên 3 sao thì kỹ năng sẽ là 34%.

  • Lên sao, điểm kỹ năng sẽ gia tăng đáng kể
  • Nhân vật đạt 5 sao, nếu tiếp tục nâng cấp sẽ được nâng lên phẩm chất cao hơn

Nhân vật chuyển phẩm chất từ đỏ sang lục và có thêm kỹ năng

Bán nhân vật

Các nhân vật không dùng đến, có thể bán đi để kiếm thêm vàng: Vào Túi Đồ chọn Nhân Vật và nhấn vào dấu -

Chọn những nhân vật không cần đến và bán đi sẽ nhận thêm tiền

  • 1. Các nhân vật hiện có
  • 2. Chọn nhân vật cần bán
  • 3. Số vàng nhận được sau khi bán nhân vật