Hệ thống trang sức

  • Có nhiều loại trang sức trong game, mỗi trang sức đều có kỹ năng riêng biệt.
  • Mỗi người chơi được phép mang tối đa 3 trang sức (cấp độ thẻ A mang 2 trang sức và cấp độ thẻ S mang 3 trang sức)
  • Trang sức được phân làm 4 cấp độ: B, A, S, R tương ứng với mức % kỹ năng hiển thị.

Cách nâng cấp trang sức

Ở giao diện chính nhấn vào phần Nâng Cấp.

Chọn tiếp vào phần Trang Sức.

Chọn trang sức cần nâng cấp - tiến hành nâng.

  • Nâng từ cấp B lên A - tốn 10 trang sức B (bất kỳ).
  • Nâng từ cấp A lên S - Tốn 100 trang sức B (bất kỳ).
  • Nâng từ cấp S lên R - Tốn 1 trang sức cấp S (cùng loại) và có thể thất bại.

Giao diện nâng cấp trang sức

Các Loại Trang Sức Tên Trang Sức Hiệu Ứng Kỹ Năng


Mũ Phép Tăng % số tiền đầu tư nhận được khi qua ô Bắt Đầu.
Cấp R tăng 50%


Hoàn Tiền Nhận lại % phí xây dựng khi đi vào ô đất của mình.
Cấp R tăng 50%


Thánh Đổ Tăng % tỷ lệ điều khiển xúc xắc.
Cấp R tăng 10%

Du Lịch Sau đổ đôi 3 lần có % xác xuất đi chuyển đến ô Bắt Đầu.
Cấp R tăng 90%

Hội Chợ Sau đổ đôi 3 lần có % xác xuất đi chuyển đến ô Lễ Hội.
Cấp R tăng 90%

Cơ Hội Sau đổ đôi 3 lần có % xác xuất đi chuyển đến ô Cơ Hội.
Cấp R tăng 90%

Khởi Hành Sau đổ đôi 3 lần có % xác xuất đi chuyển đến ô Bắt Đầu.
Cấp R tăng 90%

Vượt Ngục Tăng % tỷ lệ đổ đôi thoát tù.
Cấp R tăng 80%

Vua Trò Chơi Tăng % tỷ lệ thắng khi chơi minigame trong bàn chơi.
Cấp R tăng 40%