Phần thưởng

Phần Thưởng Top Xếp Hạng

Danh Sách Top Phần Thưởng
Top 1 Thẻ S (Săn Kho Báu) Trang Sức Mũ (S)
Top 2 Thẻ A (Săn Kho Báu) Trang Sức Mũ (A)
Top 3 Trang Sức Mũ
App icon

CỜ TỶ PHÚ
Nhà phát hành VNG

Cài đặt